"- Πές μου μια ιστορία..
- Τι ιστορία θες να ακούσεις;
- Εμμ, μια ιστορία αγάπης.
- Όλες οι ιστοριές αγαπης είναι ίδιες.
Μέρος πρώτο : Είσαι για μένα το πάν
Μέρος δεύτερο: Γίνε για μένα το πάν
Μέρος τρίτο : Πάλι εσύ είσαι;"